KURMANCÎ     ·       KIRMANCKÎ     ·       ENGLISH

Nikil û Gewez

Nikil û Gewez

Qehremanê ma Nîkilo ke pulek, kur/zingur û kelevit o, ê çibenok û mertalanê ke ma kêm-zêde zanîme, Gewezî ra pers keno ke tayê tiral o û tayê zî zêde xo pê nêdejneno.

Belê, ê her tim erzêne têver, wazonîye kenê, la embazîya înana başe her tim xo mujnena ra.

Zarok TV

info{at}zarok.tv
info{at}zaroktv.com.tr
info{at}zaroktv.krd

Nikil û Gewez

Qehremanê ma Nîkilo ke pulek, kur/zingur û kelevit o, ê çibenok û mertalanê ke ma kêm-zêde zanîme, Gewezî ra pers keno ke tayê tiral o û tayê zî zêde xo pê nêdejneno. Belê, ê her tim erzêne têver, wazonîye kenê, la embazîya înana başe her tim xo mujnena ra. Her beşî de şima do huyayîşî ver tasel bibê.

Embaz û ma û pîyê hêjayî, hetê xo yo tewr baş ê nê fîlmê ma xas û xomalîbîyayîşê ey o.

Ka ma nîyaderîme demo ke şima temaşe kerd keyfê şima zî qasê ma pê êno!


Kûsî Jûjî Dîk Sî Dara Fêkî Hinar